Varför behöver organisationer utveckla medmänskligt ledarskap? Marika kommer under morgonen att bl.a. berätta om tankarna bakom teorin om Ledarintelligens och vad som kommit fram hitintills genom en av henne nyligen genomförd forsknings studie.

Where: Det inre rummet
For whom: Klustret members and the public